Особливості інституту президента в Україні та Грузії (порівняльний аналіз)

Дата
2021
Автори
Савчук Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційного дослідження є з’ясування особливостей становлення і функціонування інституту президентства в Україні та Грузії, визначення основних шляхів їх оптимізації. Для досягнення поставленої мети були визначені та виконані такі завдання: виявлено основні підходи до розуміння інституту президентства; розкрито основні моделі інституту президентства; визначено особливості формування інституту президентства в політичному просторі України та Грузії; розкрито політико-правовий статус інституту президентства в Україні та Грузії; проведено аналіз політико-правових засад оптимізації інституту президентства в Україні та Грузії; визначено основні напрямки вдосконалення інституту президентства в Україні та Грузії. Історично-правовий аналіз становлення та розвитку інституту президентства залишається на сьогодні досить складною та актуальною проблемою, як в теоретичному так і в практичному контексті, що у свою чергу вимагає спеціального історично-правового дослідження. Сучасне звернення до даної проблеми є своєчасним із урахуванням того, що в розвитку та функціонуванні інституту президентства явно існують нові тенденції. Тим самим, інститут президентства виступає одним із головних інтегруючих та консолідуючих чинників в країнах. Тому, із урахуванням ролі даного інституту в житті кожної країни, можна стверджувати, що саме від його розвитку залежить доля всієї країни.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Савчук К. В. Особливості інституту президента в Україні та Грузії (порівняльний аналіз) : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Савчук Катерина Володимирівна. - Київ, 2021. – 92 с.