Геополітичне призначення України в працях вітчизняних мислителів

Дата
2021
Автори
Грицьків Олег
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі досліджено ідеї мислителів української геополітики від її витоків до середини ХХ століття. Було проаналізовано такі визначні праці як «Повість минулих літ», «Історію русів», ідеї діячів Кирило-Мефодіївського братства, Ю. Бачинського, М. Драгоманова, І. Франка, В. Винниченка, М. Грушевського, Д. Донцова, В. Липинського, досліджено праці творців чорноморської доктрини: Ю. Вассияна, Ю. Липи, С. Рудницького, С. Томашівського. Було сформовано цілісну картину, яка б дозволила відобразити специфіку розвитку української геополітики, виявити оптимальну модель її втілення на практиці. Визначено, що ідеї мислителів багатолітньої давності не втратили свого значення і цілком можуть використовуватись для формування сучасної української геостратегії. Представники української геополітики піднімали питання рівноправності українського народу, його історичної місії, зовнішньополітичної орієнтації, пошуку союзників; описували особливості українських територій, народу, розглядали різноманітні (історичні, географічні, етнологічні) чинники, що вплинули на геополітичне становище українських земель. Цей величезний обсяг наукових здобутків є джерелом обґрунтування української держави та її ролі на світовій політичній арені. На основі досліджених праць мислителів української геополітики було зроблено висновок, що геополітичне призначення України треба визначати з призми внутрішньої та зовнішньої складової. Внутрішня полягає в ролі української держави для її громадян, а саме це — ефективне використання природних ресурсів, географічного розташування, збереження духовної та культурно-історичної спадщини, протистояння експансіонізму інших держав, що в сукупності забезпечить нормальну життєдіяльність українських громадян.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Грицьків О. Геополітичне призначення України в працях вітчизняних мислителів : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Грицьків Олег. - Київ, 2021. – 53 с.