Політико-правові засади формування мовної політики в Україні

Дата
2020
Автори
Козак Анна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті проведеного дослідження було визначено поняття державна мова, яке означає правовий статус мови, вживання якої обов’язкове в офіційних документах та загалом в публічних сферах суспільного життя в державі (законодавство, управління, судочинство, освіта тощо), проаналізовано, що протягом тривалого історичного періоду українська мова піддавалась гонінням з боку різних держав, наслідки яких спостерігаємо і дотепер; було виявлено, що в Україні все ще присутні явища білінгвізму, лінгвоциду, мовної шизофренії, однак, з кожним з них, за ефективної державної мовної політики, можна впоратись, якщо залучити до вирішення мовних проблем патріотично вмотивованих фахівців; побоювання щодо того, що буде супротив від суспільства, звичайно, мають право на існування, однак частка українського суспільства, яка принципово і навідріз відмовляється вивчати і вживати українську мову, становить менш, ніж до 2%, тому потрібно продовжувати впроваджувати мовну політику спрямовану на українізацію; стимулом для неукраїномовних громадян вивчати і спілкуватись українською може стати, перш за все – вимога знання української мови при прийнятті на роботу шляхом закріплення такої норми в українському законодавстві. Особливу увагу слід приділяти педагогічним кадрам. Адже вчитель відіграє досить вагому роль у формуванні особистості; підтримувати вітчизняне друковане слово (газети, журнали, книжки) та інтернет – видання шляхом фінансування частини з них за рахунок державних коштів, так і шляхом надання преференцій україномовним ЗМІ та авторам; продовжувати діяльність правоохоронних органів, спрямовану на запобігання незаконної видачі паспортів іноземних держав українцям, котрі проживають в прикордонних територіях, нібито на основі того, що вони за походженням є румунами/угорцями/росіянами. Без сумніву, українська мова потрібна для того, щоб у майбутньому почуватися громадянином України. Свого часу видатний український педагог Софія Русова писала, що психологічна вимога для людини і нації одна проста і органічна: щоб усе виховання, усе навчання ґрунтувалося на пошані особи – як особи індивідуальної, так і особи національної. І наголошувала: освіта і виховання мають бути закоріненими в український ґрунт. Саме за таких умов в державі буде посилюватися мотивація вивчення та використання мови та підняття її престижу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Козак А. В. Політико-правові засади формування мовної політики в Україні : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Козак Анна Валеріївна. - Київ, 2020. – 92 с.