Політичні засади класичної ідеології євразійства

Дата
2021
Автори
Пастухов Антон
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даної кваліфікаційній роботі проведено дослідження політичних засад класичної ідеології євразійства. Актуальність аналізу євразійської ідейно-політичної парадигми визначається як необхідністю осмислення найважливіших тенденцій політичної динаміки в сучасному світі так і інтересами перспективного розвитку політичної науки в цілому. Процеси геополітичної трансформації, що активізувалися в XX столітті, гранично загострили питання про цілі і принципи політики та держави в ситуації, яка складається під впливом різноспрямованих, якщо не антиномічних, векторів: з одного боку, це тренди глобалізаційного характеру, зростання впливу транснаціональних акторів, форсоване просування принципів наддержавного регулювання. З іншого, – посилення ролі самобутності, прагнення до національно-політичної автономії, протидія універсалізації та світовій уніфікації. Тому зміст терміну розмивається і узагальнюється у зв’язку з досить суб’єктивним сприйняттям процесів глобалізації, схематизації і уніфікації. Значний інтерес представляє і власне історична концепція євразійців, спроба розширити контекст світової історії, подолати обмеженість європоцентристського підходу до історії Росії. Представники даного ідеологічного напрямку найбільш аргументовано детермінували проблему взаємовідносин та політичної комунікації Росії та Заходу, проблему вестернізації Росії. Також у наш час теоретична спадщина євразійства знаходить свій запит у колах політиків на теренах СНД, переважно в Росії. Існує досить велика ймовірність практичної часткової чи повної реалізації деяких елементів євразійської доктрини в сучасній реальній політиці. Особливо підсилює цю ймовірність пошук національної ідеї, здійснюваний в умовах ідеологічного вакууму сучасної Росії. Aктуальністю об’єктивного аналізу заданої теми є те, що в деяких наукових колах профанують основні концепти та теоретичні здобутки класиків євразійства, говорячи, про те, що це інвазійна та агресивна імперська ідеологія, що є бездоказовою інтерпретацією поняття (Іваськін, Епштейн, Павленко, Дацюк тощо).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Пастухов А. Політичні засади класичної ідеології євразійства : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Пастухов Антон. - Київ, 2021. – 100 с.