Особливості ідеології християнсько-демократичних партій України та Німеччини

Дата
2021
Автори
Невмержицька Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є визначення особливостей ідеології християнсько-демократичних партій України та Німеччини. Дослідження та порівняння програм партій християнської демократії в Україні та Німеччині дозволило виявити, наскільки теоретичні концепти, які пропагує відповідна ідеологія реальні до втілення в межах держави. Адже цінність політичні ідеології полягає саме у можливості втілення її положень на практиці, що було продемонстровано християнськими демократами Німеччини. Також було розкрито сутність ідеології християнської демократії як поєднання її основних принципів: персоналізму, субсидіарності, свободи, відповідальності, солідарності, демократичності та позаконфесійності. Розглянуто особливості трансформації ідеології політичних партій християнської демократії України та Німеччини дозволило виявити те, яким чином політичні партії та окремі діячі були здатними реагувати на виклики тогочасного суспільства. Одним з факторів того, що християнські демократи досягли значних успіхів у Німеччині називають саме здатність домовлятися та знаходити компроміс як всередині держави, так і з іншими міжнародними суб’єктами, зберігаючи власну ідеологічну основу. Так само християнську демократію Німеччини характеризують як таку, що найбільш вдало змогла врахувати реалії, в яких опинилася держава після Другої світової війни, що дозволило адекватно реагувати на виклики того часу та досягнути успіху. Розгляд складових ідеології партій християнської демократії двох держав показав, що успіх німецьких партій полягав у наявності значних теоретичних напрацювань, сприятливих політико-історичних умов та побудові сучасної політики партій зі збереженням ціннісної основи та дотриманням головних ідеологічних векторів У той же час в Україні попри наявність ідеологів минулого, що вже тоді займалися дослідженням та створенням напрацюванням в межах християнської демократії, все ж, не вистачало ґрунтовних розробках з врахуванням виключно українських реалій. Як результат сучасні християнсько-демократичні партії України перебувають у процесі становлення та намагаються знайти своє місце серед ідеологічного спектру нашої держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Невмержицька М. Особливості ідеології християнсько-демократичних партій України та Німеччини : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Невмержицька Марія. - Київ, 2021. – 60 с.