Стратегічні комунікації як інструмент політичного впливу

Дата
2021
Автори
Бартко Володимир Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання кваліфікаційної роботи було отримано результати,які в сукупності вирішують наукову проблему, що полягає в комплексному вивченні специфіки процесу стратегічних комунікацій в ході реалізації політичного впливу. Здобуті результати дають підстави сформулювати низку висновків щодо питань, які були окреслені як дослідницькі завдання. Було з’ясовано основні умови та етапи становлення і розвитку явища стратегічних комунікацій у політиці. Стратегічні комунікації, як концепція і політико-управлінська практика, виникли на початку ХХІ століття в США. Необхідність у розробці та впровадженні нових підходів до організації оборони, врядування та інформування виникла на тлі загроз міжнародного тероризму й екстремізму. У ході роботи виявлено сутність та властивості явища стратегічних комунікацій, а також розглянуто основні підходи до його визначення. Надмірна теоретична узагальненість поняття стратегічних комунікацій зумовлює велике розмаїття підходів та спроб визначити сутність страткому. Визначено та детально охарактеризовано структуру системи стратегічних комунікацій у контексті реалізації політичного впливу. Аналізуючи процес стратегічних комунікацій в реалізації політичного впливу було підтверджено, що на організаційному рівні вони є складним набором елементів та функціональних зв’язків між ними, що дозволяє кваліфікувати стратегічні комунікації як систему. Розкрито значення стратегії, як основної одиниці політичної складової системи стратегічних комунікацій, у процесі реалізації політичного впливу. Було підтверджено виключну роль стратегії у формуванні стратегічного ефекту в ході комунікування і, як наслідок, політичного впливу за допомогою стратегічних комунікацій. Адже стратегія, беручи за свої засади положення державної політики, спрямовується на оцінку наявного стану та його зміну таким чином, який відповідає меті політики, тобто вона є інструментом формування майбутнього в високо конкурентних умовах. У цьому процесі важливим є такий результат стратегічних комунікацій і стратегії загалом як політичний вплив.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Бартко В. В. Стратегічні комунікації як інструмент політичного впливу : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Бартко Володимир Володимирович. - Київ, 2021. – 73 с.