Соціальна реальність та ролі сучасної людини в контексті мікросоціології, соціальної психології та впливів віртуальної реальності (соціально-філософський аналіз)

Дата
2021
Автори
Свиридова Дарія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі висвітлена сучасна соціальна реальність, ангажована впливом віртуальності на людину, та різні її прояви в контексті мікросоціології, соціальної психології й соціальної філософії. Через аналіз соціології Гофмана було здобуто чіткіше розуміння того, як люди діють в соціальному просторі на мікро-рівні, що є важливим для загального розуміння того, як функціонує кожен окремий індивід в постмодерному суспільстві. У роботі проаналізовано такі феномени, як: соціальне обличчя, етикет, стигма, фрейм та соціальні емоції. Завдяки Е.Берікату було здобуто чіткіше розуміння того, як виконування соціальних ролей пов’язане з соціальними емоціями, адже всі люди, безумовно, - емоційні істоти. Також був розглянутий феномен самогубства, описаний та проаналізований Е.Дюркгаймом. Цей феномен- частина повсякденного світу, адже особливо в наш час відбувається багато самогубств через депресію та складність соціального простору. Через аналіз розуміння Д.Майерсом соціальної психології було здобуто чіткіше уявлення про цю науку в цілому та наступних феноменів, таких як: соціальна поведінка, соціальне “Я”, соціальний гендер та інші. Зрозуміло, що неможливо аналізувати сучасний соціальний простір без аналізу ключових ідей праць Бодрійяра, адже цей французський філософ надав вичерпне розуміння сучасної соціальної реальності та вказав на її головні недоліки. Сучасна людина існує в біологічно та історично незвичних для неї умовах наразі, адже віртуальна реальність як феномен з’явилася нещодавно, в 20 сторіччі. Через те, що соціум змінюється дуже швидко, людині нелегко адаптуватися до цього ритму і через це з’являється багато проблем, які потребують негайного вирішення, на думку Бодрійяра. До таких “проблем” можна віднести наступні: гіперреальність, симуляція,гіперконформізм, імплозія смислу,реклама, нестримне споживання та інші. В цьому віртуальному просторі у людини з’являється багато нових ролей, до яких її необхідно пристосуватися швидко. В цьому і полягає складність функціонування та існування для сучасного індвиіда.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Свиридова Д. О. Соціальна реальність та ролі сучасної людини в контексті мікросоціології, соціальної психології та впливів віртуальної реальності (соціально-філософський аналіз) : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Свиридова Дарія Олександрівна. - Київ, 2021. – 70 с.