Історія поняття «сенсу» в європейській філософії: епоха античності та середньовіччя

Дата
2021
Автори
Любчик Дмитро Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дослідженні було зроблено важливе розрізнення між двома типами історико-філософського запитування: раціональною та історичною реконструкцією. Історія понять так чи інакше лежить в площині історії філософії, і виконує певну важливу для неї функцію. І демонстрація того, як і для чого запитує історико-філософська дисципліна, підтверджує важливу роль історії понять. У роботі досліджувалась історія поняття «сенсу» в епоху античності. На прикладі Платона, можна побачити, можливо, перше в історії філософії висвітлення зв’язку думки та того, що вона позначає, через тонку співвіднесеність реальності з вираженим в мові наслідуванням цієї реальності. Платон одним з перших поставив питання про розрізнення імен та об’єктів. Аристотель охарактеризував людину, як таку, що застосовує свій розум в осягненні світу та продукуванні смислів стикається з формами. За допомогою тіла чуттєво їх сприймає. Сприймаючи об’єкти реальності за допомогою сенсорних органів, й стає можливою активність «форми форм», тобто розуму. Історія поняття «сенсу» досліджувалась в історичному розрізі середньовіччя. Філософські моменти Северина Боеція, Томи Аквінського, Максима Сповідника та П’єра Абеляра в контексті суперечки про онтологічний статус загальних понять, відкрили дуже важливий аспект проблеми «сенсу» - як значення суб’єктивного переживання. У випадку розуміння «понять» як «post rem», природа сенсу вичерпується чуттєвою-раціональною сферою людської діяльності, а якщо «ante rem», то сенс, окрім чуттєво-раціональної сфери, є дорогоцінним даром людини, яка може з усієї множини речей з множинністю властивостей, що перед нею відкривається, виділяти за допомогою чуттів окремі властивості і об’єднувати їх в загальні поняття. Заслугою схоластів є розмежування смислів та понять, в результаті відкриття багатозначності нашої мови. Загалом, значення античності та середньовіччя в історії поняття «сенсу» має фундаментальний характер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
033 Філософія , 03 Гуманітарні науки
Бібліографічний опис
Любчик Д. В. Історія поняття «сенсу» в європейській філософії: епоха античності та середньовіччя : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Любчик Дмитро Вікторович. - Київ, 2022. – 51 с.