Політичний аспект кризи біженців у Європі

Дата
2021
Автори
Рубіс Ксенія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розкрито теоретичні засади й специфіку кризи біженців у Європі, розглянуто політичні причини та наслідки напливу біженців у Європу. Було з’ясовано сучасні механізми політичного врегулювання міграційних процесів у Європі. Політичний аспект кризи біженців стає актуальним дослідженням у контексті міграційних проблем у Європі, які руйнують політичну рівновагу та породжують нестабільність.Сучасна проблема біженців стала процесом динамічним і складним, який тягне за собою певні негативні результати для різних держав. Міграція безпосередньо відбивається на етнічній, культурній рівновазі країн, призводить до різних міждержавних конфліктів. Більш того, на сучасному етапі міграція стає джерелом загрози безпеці як для окремих держав, так і для політики, особистості і суспільства. Головними методами, що застосовуються у даній роботі, є спеціально-наукові. Системний. У роботі цей метод застосовувався для розгляду кризи біженців у Європі у контексті сучасних міграційних процесів крізь призму міграційних реалій.Структурно-функціональний. У роботі цей метод застосовувався для аналізу причин, що сприяли припливу біженців до Європи, та наслідків міграції для європейської спільноти. Порівняльний. У роботі цей метод застосовувався для порівняння міграційної політики приймаючих країн та їх ставлення до питання розміщення біженців на своїй території.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Рубіс К. Політичний аспект кризи біженців у Європі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Рубіс Ксенія. - Київ, 2021. – 53 с.