Соціальне значення міфу на основі класичних регілієзнавчих досліджень

Дата
2020
Автори
Мельниченко Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглядається категорія "міф", як перехідний концепт, що базується на релігійному першоначалі, досліджується роль та значення міфу в релігійних, соціальних та філософських дискурсах, їх зв'язок та кооперацію. У досліджені описано стан розробленості категорії "міф", як концепту, що зв'язує різні аспекти соціального дискурсу; виявлено ступінь дослідження зазначеної теми в роботах авторів класичних теорій міфу; проаналізувано розуміння категорії "міф" в релігієзнавчому ключі; зафіксовано міфологічні структури у становленні політичного дискурсу; проілюстровано категорію "міф" с позиції філософії; порівняняно три різні концепції та погляди на категорію "міф". Також в роботі розглянуто багатофункціональність міфу. Синтез та синкретизм вбачається найбільш корисним засновком для продовження розгляду конекції міфу і використання її як коду для подальшого поширення на більш глобальні процеси функціонування людства. Міф становиться змінною, яка допомагає більш детально зрозуміти складніші системи. Це - органон, яким може користуватися вчений релігіознавець для пояснення багатьох подій. До того ж, цю структуру, класичну, за своєю суттю, можна використовувати і в багатьох гуманітарних дисциплінах: філософіїї, ліературознавстві, філології, політології, соціології, антропології, історії. Структура міфу як логічна консолідація та репрезентація свідомості може також бути корисною і в точних науках.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Мельниченко А. Соціальне значення міфу на основі класичних регілієзнавчих досліджень : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Мельниченко Анна. - Київ, 2020. – 76 с.