Особливості становлення партійних систем у перехідних суспільствах( досвід країн центрально-східної Європи та України)

Дата
2021
Автори
Гладунець Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
При розгляді теоретичних засад партійних систем було проаналізовано безліч їх інтерпретацій в якості як і їх сутності, так і класифікацій, ключових моментів їх функціонування. Було відмічено, що сучасний науковий дискурс включає досить широкий спектр визначень щодо змістовної наповненості партійних систем, тому, в якості проведеного аналізу в контексті нашого дослідження можна зазначити комплексне визначення цього терміну, яке включатиме в себе всі аспекти сутнісної складової, тим самим, буде об'єднувати всі точки зору стосовно тлумачення партійних систем у вигляді єдиної форми. Щодо типологізації партійних систем, то визначено, що загалом більшість учених, досліджуючи становлення партійних систем, користуються кількісними, якісними або змішаними критеріями. Було з'ясовано, що типологія, яка міститиме як і якісний, так і кількісний критерій при визначенні партійних систем буде найбільш вдалою та розкриватиме всі тонкощі партійних систем з мінімальною ймовірністю на похибку при визначенні їх характеристик. Проаналізувавши специфіку функціонування партійної системи України, було з'ясовано, що вона в якості своє передумови, базувалась на наступних соціально-політичних умовах, а саме, на слабкій вкоріненості політичних партій та на низькому рівні інституціалізації. Було зазначено, що на першому етапі свого становлення партійна система України характеризувалась узаконенням найвпливовіших партій та активним наповненням суспільно-політичного простору партіями “брендового типу”. партійна система України на початковому своєму етапі мала риси атомізованої системи, яка згодом змінилась системою поляризованого плюралізму. Було доведено, що для партійної системи України, яка перебуває на стадії свого генезису, є виправданим відсутність чітких рамок у функціонуванні партій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Гладунець А. Особливості становлення партійних систем у перехідних суспільствах ( досвід країн центрально-східної Європи та України) : кваліфікаційна робота бакалавра : 052 Політологія / Гладунець Анна. - Київ, 2021. – 54 с.