Особливості ставлення сучасної молоді до сексуальних стосунків

Дата
2021
Автори
Гришко Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було детально розглянуто точки зору видатних психологів і сексологів стосовно сексуальності та сексуальних стосунків. Було розглянуто велику кількість визначень терміну «сексуальність», адже кожен із авторів спирається на власне бачення цього явища. Крім того, ми простежити історичну ретроспективу вивчення сексуальності та ознайомилися з історичним аспектом розвитку знань про людську сексуальність, що містить у собі чотири основні етапи: доісторичний, спостереження та накопичення знань, досексологічних знань і сексологічних знань. Провівши емпіричне дослідження та проаналізувавши результати, було виявлено статеві відмінності в ставленні до сексу, зокрема у хлопців значущо вищими є показники за шкалами невротичного сексу, безособистісного сексу та сексуального збудження. Таким чином бачимо, що хлопці значущо більше переймаються та непокояться через особливості свого сексуального життя, реагують на найменші дрібниці з ним пов’язані, на відміну від дівчат. Даний результат є швидше очікуваним, зважаючи на особливості динаміки лібідо в чоловіків в онтогенезі. Так само очікуваним є значущо вищий результат по шкалі «безособистісного сексу» саме у хлопців, що свідчить про схильність розглядати сексуального партнера більше як об’єкта для отримання чуттєвого задоволення, оминаючи встановлення глибокого особистісного зв’язку За шкалою «сексуального збудження» у хлопців теж отримали значущо вищі показники, аніж у дівчат, що в принципі теж є прогнозованим. Цікавими були результати за віковою диференціацією. Виявилося, що з віком люди схильні все більше сумніватися у власній сексуальній привабливості та потребувати підтвердження цього зі сторони оточення. Встановлено що між самоставленням і ставленням до сексу існує взаємозв’язок. Пряма кореляція рівня задоволення (позитивного ставлення до сексу) простежується за шкалами: аутосимпатія, самоінтерес, самоповага, ставлення інших, самоприйняття, саморозуміння. Крім того, виявлено надзвичайно потужну зворотну кореляцію рівня задоволеності сексуальними стосунками зі шкалою сексуальної сором’язливості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Гришко А. О. Особливості ставлення сучасної молоді до сексуальних стосунків : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Гришко Анна Олександрівна. - Київ, 2021. – 99 с.