Зміни емоційної сфери особистості як предиктор розладів харчової поведінки

Дата
2021
Автори
Годун Влада Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі розкрито вплив емоційної сфери на схильність до розладів харчової поведінки. Результати проведеного дослідження доповнюють знання про зв'язок емоційної сфери з розладом харчової поведінки. Проведено теоретичний аналіз виявлених емоційних особливостей при РХП. Проведено емпіричне дослідження з метою довести зв'язок між схильністю до розладів харчової поведінки та емоційною сферою. Досліджено, що серед причин порушення харчової поведінки різними авторами виділяються різні причини наприклад: традиції сім'ї ,суспільства, життєвий досвід, економічні ,релігійні уявлення, мода, індивідуальні особливості. Причини порушень харчової поведінки є різноманітними і також їх прояви є різними. Але одним з найважливішим аспектом ,що впливає на порушення харчової поведінки є саме емоційні стан, потреби і душевний стан людини. При порушеннях харчової поведінки знижується соціальна спонтанність і підвищується емоційна лабільність, невпевненість в собі ,підвищується тривожність, знижується самооцінка, людина постійно відчуває себе виною. Кореляційний аналіз надав можливість зафіксувати ряд різних взаємозв’язків між змінними, в тому числі між проявами РХП та показниками емоційної сфери. Регресійний аналіз надав можливість виділити певні змінні, які можуть допомогти в прогнозуванні рівня чи симптомів РХП. Статистичний аналіз отриманих даних вказує на в цілому на помірні показники серед досліджуваних, проте з невеликою тенденцією до астенічного стану. Можна спостерігати різницю між результатами серед жінок і серед чоловіків, зокрема у проявах РХП.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Годун В. Ю. Зміни емоційної сфери особистості як предиктор розладів харчової поведінки : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Годун Влада Юріївна. - Київ, 2021. – 43 с.