Суїцидальні ідеації жінок, що стали жертвами насильства

Дата
2021
Автори
Козловська Олександра Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі виявлено, що суїцидальні ідеації у жінок-жертв насильства мають найбільш тісні звʼязки із невротизмом, екстраверсією, сумлінністю, схильністю до залежної або безпорадної поведінки, та реалізованою віктимністю. Створено регресійні моделі для прогнозу суїцидальних ідеацій у групах жінок, що стали жертвами насильство протягом останнього року, та тими, хто зазнав насильство раніше. Для першої групи визначальними предикторами виявилися сумлінність та невротизм, а для другої – невротизм та реалізована віктимність. Отже, на основі прояву даних характеристик як загалом, так і окремо за наближеністю в часі минулого насильства, можливо прогнозувати та передбачати прояв суїцидальних ідеацій у жінок, що стали жертвами насильства різного типу. Розроблено факторну структуру особистісних властивостей жінок, що стали жертвами насильства. На основі отриманих результатів було визначено чотири фактори, що характеризуються різним взаємозв’язком досліджуваних психологічних феноменів. Перший фактор «Соціально відкриті» описує взаємозв’язок таких чотирьох рис, як екстраверсія, відкритість досвіду, зворотній прояв схильності до залежної й безпорадної поведінки та прояв реалізованої віктимності. Другий фактор «Саморуйнівні» описує взаємозв’язок таких чотирьох рис, як схильність до самопошкодження та саморуйнівної поведінки, схильність до некритичної поведінки, реалізована віктимність та зворотній прояв сумлінності. Третій фактор «Соціалізовані» описує взаємозв’язок таких чотирьох факторів, як доброзичливість, сумлінність, схильність до гіперсоціальної поведінки та зворотній прояв агресивної поведінки. Четвертий фактор «Жертовні» описує взаємозв’язок таких трьох параметрів, як суїцидальні ідеації, невротизм та схильність до залежної або безпорадної поведінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Козловська О. Є. Суїцидальні ідеації жінок, що стали жертвами насильства : кваліфікаційна робота …. бакалавр : 053 Психологія / Козловська Олександра Євгенівна. - Київ, 2021. – 98 с.