Робота з голосом як спосіб корекції тривожності в стресогенних ситуаціях

Дата
2022
Автори
Головченко Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено теоретичний аналіз сучасного стану досліджень проблеми тривожності в стресогенних ситуаціях. З’ясовано, що страх та підвищена тривожність не сприяють повноцінному життю, душевному комфорту та внутрішній гармонії людини. Вони є підґрунтям для формування патогенних форм мисленнєвої діяльності, а тому потребують вчасної корекції. Здійснено емпіричне дослідження проявів тривожності особистості в стресогенних ситуаціях. Виявлено, що метою емпіричної частини стало дослідження проявів тривожності в стресогенних ситуаціях. Розроблено програму роботи з голосом для осіб з високим рівнем тривожності. В ході експериментального дослідження з’ясовано, що спів та музика традиційно вважається одним з наймогутніших засобів емоційної регуляції психічної активності людини. За допомогою своїх виразних засобів вона може моделювати основні емоційні стани. Здатність розпізнавати свої емоції та керувати ними становить сутність емоційного інтелекту, розвиток якого відіграє істотну роль у соціальному житті особистості. Проаналізовано ефективність технік роботи з голосом при корекції рівня тривожності, викликаного стресогенними факторами. Для перевірки ефективності було проведено формувальний експеримент. На початку вересня 2022 року була проведена повторна діагностика двох груп респондентів. Загалом спостерігається позитивна динаміка зниження інтенсивності негативних емоційних та поведінкових реакцій досліджуваних експериментальної групи. За більшістю діагностичних шкал прослідковується тенденція зниження рівня вираження дисфункціональних характеристик. Виявлені відмінності між показниками респондентів експериментальної та контрольної групи є достовірними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Головченко Т. О. Робота з голосом як спосіб корекції тривожності в стресогенних ситуаціях : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Головченко Тетяна Олександрівна. - Київ, 2022. – 104 с.