Тілесна усвідомленість індивідів з невротичною організацією особистості

Дата
2022
Автори
Іщенко Олександра Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі було вивчено тілесну усвідомленість індивідів з невротичною організацією особистості. Було проаналізовано теоретичні підходи до визначення таких понять як організація особистості та її рівні, тілесна усвідомленість, вагусний нерв, реактивність нервової системи, також опрацьовано методику для діагностики особистісних дисфункцій, які сприяють розвитку невротичних розладів KON-2006 і методику BPQ, що вимірює самооцінку усвідомлення тіла та зміни у відповідях вегетативної нервової системи, а також проаналізовано зв’язок тілесної усвідомленості, невротичності та активностей, пов’язаних з усвідомленістю в моменті, диханням, співом, позами. Для дослідження тілесної усвідомленості індивідів з невротичною організацією особистості було використано наступні емпіричні методи: психометричний інструмент “Опитувальник невротичної особистості KON-2006”, використання якого полегшує діагностику невротичного розладу, а також диференціацію невротичних і псевдо невротичних синдромів, даний опитувальник налічує 24 шкали і коефіцієнту X-KON, який є загальним показником невротизації; анкету “Опитувальник тілесних відчуттів – BPQ”, яка застосовується для виміру самооцінки усвідомлення тіла та вегетативної реактивності і містить 3 шкали, а також опитування з приводу активностей, пов’язаних зі споглядальними практиками, диханням й усвідомленістю. В результаті порівняння показників невротизації чоловіків і жінок даної вибірки не було виявлено статистичної різниці між респондентами за статтю. За шкалами опитувальника тілесної усвідомленості також був проведений аналогічний аналіз за статтю. Статистичної різниці між чоловіками і жінками за шкалами тілесної усвідомленості, реактивністю автономної системи над діафрагмою, реактивністю автономної системи під діафрагмою виявлено не було.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Іщенко О. Р. Тілесна усвідомленість індивідів з невротичною організацією особистості : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Іщенко Олександра Романівна. - Київ, 2022. – 95 с.