Усвідомлене ставлення до батьківства як чинник існування сучасної сім’ї

Дата
2022
Автори
Стаднік Дмитро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі показано, що усвідомлене батьківство – це не проста ідеологія ідеальної сім’ї. Це важкий процес, який базується на психологічних, фінансових і фізіологічних факторах. Підхід кожної людини до вибору форми усвідомленого батьківства є особистим і потребує довгого аналізу та синтезу всіх позитивних і негативних сторін. Із сучасною геополітичною ситуацією в Україні важко проводити це обдумування з відкиданням аспектів активних бойових дій. Проте, саме такі кризові ситуації сприяють переосмисленню життя кожним індивідом. Отже, порятунок інституту сім’ї України можливий. Фахівці соціальної роботи та політики забезпечують можливі варіанти існування сім’ї та форм батьківства в сучасному суспільстві. У ході проведеного соціологічного дослідження було визначено ставлення населення до різних форм усвідомленого батьківства як чинників існування сучасної сім’ї. Результати показали позитивні зміни у свідомості населення до більшості форм батьківства. Негативного розвитку зазнали такі форми усвідомленого батьківства, як свідома бездітність і багатодітність. Люди вбачають ризик війни для дитини як у психологічному, так і в фізичному аспекті. Саме тому скорочується відсоток людей, які б хотіли мати дітей взагалі, не те що створювати багатодітну сім’ю. Люди під дією стресу почали адаптувати свою поведінку, отже, і своє ставлення до різних форм батьківства вони змінили. Для деяких війна стала поштовхом до колосальних змін свого життя – усиновлення чи удочеріння прийомних дітей-сиріт або дітей, які були позбавлені батьківського піклування. Хтось зробив категоричне рішення і відмовився від традиційних форм сім’ї, замінивши їх на сучасні феномени – свідома бездітність або переривання вагітності. Війна змінила всіх, тому важко робити якісь прогнози на майбутнє. Проте, завдяки продуманим соціальним програмам і залученням державної підтримки можливе відновлення потенціалу інституту сім’ї та родинних цінностей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Стаднік Д. М. Усвідомлене ставлення до батьківства як чинник існування сучасної сім’ї : кваліфікаційна робота … бакалавр : 231 - Соціальна робота / Стаднік Дмитро Миколайович. - Київ, 2022. – 48 с.