Особливості сприймання реклами з різними гендерно-рольовими моделями

Дата
2021
Автори
Козельська Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження було з’ясовано, як українці, попри заборони та тренди, насправді сприймають рекламу з ґендерними стереотипами та ознаками дискримінації, рекламу, що руйнує ґендерні стереотипи, та ґендерно-нейтральну рекламу, а також досліджено взаємозв’язок між оцінкою цих видів реклами та віком, статтю, домінуючими ціннісними орієнтаціями та типом ґендерної ідентичності опитуваних. На основі теоретико-методологічного аналізу літературних джерел українських та зарубіжних науковців було з’ясовано відмінності між поняттями «стать» та «гендер», а також окреслено значення поняття «ґендерний стереотип» та негативні наслідки їх використання в суспільстві. Окрім цього, охарактеризовано особливості реклами з ґендерними стереотипами та ознаками дискримінації. З’ясовано, що всі прояви традиційних ґендерних стереотипів у рекламі умовно поділяють на чотири групи: стереотипи маскулінності-фемінності, стереотипи уявлень про розподіл родинних і професійних ролей між чоловіками і жінками, стереотипи за специфікою змісту праці, стереотипи зовнішності чоловіків і жінок. Розроблено загальну методологічну схему дослідження психологічних особливостей сприймання реклами з різними ґендерно-рольовими моделями. Відповідно до мети та завдань роботи дібрано комплекс методів та методик. Виявлено ставлення особами різного віку та статі до реклами з різними ґендерно-рольовими моделями. Визначено, що більшість респондентів сприймає всю рекламу позитивно або нейтрально. Однак найбільше позитивних та найменше негативних оцінок має ґендерно-нейтральна реклама та реклама, що руйнує ґендерні стереотипи. Встановлено, що сприйняття реклами з різними ґендерно-рольовими моделями залежить від життєвих цінностей респондентів. Доведено, чим вищою цінністю для людей є матеріальний добробут, тим більш позитивно вони сприймають рекламу, що руйнує ґендерні стереотипи, та негативно рекламу з ґендерними стереотипами та ознаками дискримінації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Козельська А.О. Особливості сприймання реклами з різними гендерно-рольовими моделями : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Козельська Анастасія Олександрівна. - Київ, 2021. – 158 с.