Соціальна реадаптація осіб після перенесеної хвороби на COVID-19

Дата
2021
Автори
Кравченко Олена Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження особливостей соціально-психологічної реадаптації осіб, які перенесли хворобу на COVID-19 можна зроблено ряд висновків. Соціально-психологічні проблеми суспільства, викликані пандемією COVID-19, висунули перед фахівцями необхідність розробки методів попередження та впливу на негативні соціальні явища, що пов’язані із пандемією та несприятливим інформаційно-психологічним фоном, який її супроводжує. З боку наслідків впливу пандемії на українське суспільство спостерігається вплив на: психологічне здоров’я населення, погіршення якості соціальної взаємодії, сегрегація та поляризація суспільства. З позитивних наслідків: час для переосмислення життєвих цінностей та отримання нових навичок, необхідних в нових реаліях життя. Результати українських досліджень про соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 та її вплив на жінок свідчать про поглиблення існуючої гендерної нерівності. Робота соціальних служб перейшла у дистанційний формат, що вимагало від спеціалістів нових компетенцій і підходів до реабілітації. Серед методів соціальної реабілітації в контексті теми даного наукового дослідження можна виділити методи когнітивно-поведінкової чи інтерперсональної терапії, зокрема техніка “майндфулнес”, а також арттерапія, анімалотерапія, музикотерапія. Для вибору дизайну проведення даного наукового дослідження було проаналізовано різні методи збору та обробки даних з урахуванням їх переваг та недоліків, зокрема практичності, ефективності, швидкості, об’єктивності, конфіденційності. Велике значення надавалось етичним аспектам дослідження, для уникнення подвійної травматизації та з оглядом на доцільність, конфіденційність та особистій безпеці в умовах воєнного часу. Для дослідження особливостей соціально-психологічної реабілітації осіб, що перенесли хворобу на COVID-19 було обрано метод онлайн анкетування з закритими та відкритими формами запитань через сервіси Google. Анкетування – ефективний інструмент наукового дослідження. Цей метод забезпечує збором якісних і кількісних даних. За результатами емпіричного дослідження особливостей соціально-психологічної реадапатації осіб, що перенесли хворобу на COVID-19, окрім якісних і кількісних даних про респондентів і визначення їхніх потреб в соціальній та психологічній реадаптації, було вивчено кількість звернень за фаховою спеціалізованою допомогою. Досліджено вплив дистанційного режиму навчання та різних видів трудової діяльності на успішність респондентів, зміни у взаємовідносинах з оточуючими та загальний емоційний стан.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Кравченко О.О. Соціальна реадаптація осіб після перенесеної хвороби на COVID-19 : кваліфікаційна робота : 231 Соціальна робота / Кравченко Олена Олексіївна. - Київ, 2021. – 81 с.