Психосемантичні особливості геополітичної свідомості студентської молоді

Дата
2021
Автори
Левицька Ксенія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі даних, за допомогою семантичного диференціалу було побудовано профілі для кожної країни та проаналізовано образи цих країн, що склалися в геополітичній свідомості студентської молоді. Для цього за 16 шкалами семантичного диференціалу були вирахувані середні оцінки на основні відповідей 166 студентів. Було виявлено той факт, що деякі країни мають подібні графіки розподілу оцінок, тому можна припустити, що в ментальній карті світу українських респондентів. сформувалися не окремі образи країн, а подеколи групові образи. Такими групами виявились: - Румунія та Молдова – маловідомі західні сусіди; - Німеччина, Франція, Великобританія – лідери Європи; - Канада, Швейцарія, Швеція, Норвегія – нейтральні спостерігачі в геополітиці. Також було проаналізовано колажі за методикою “Географія візуальних образів”, де респондентам було запропоновано наступні стимульні матеріали: Україна в світовій геополітиці зараз та в майбутньому; країна, яка подобається в світовій геополітиці зараз та в майбутньому; країна, яка не подобається в світовій геополітиці зараз та в майбутньому. Для розкриття поняття “Україна в світовій геополітиці зараз” досліджувані підібрали такі візуальні елементи та їх опис, що можна розділити весь матеріал на наступні теми: - протистояння України з Росією; - геополітичне розташування України; - ресурси України; - внутрішні контексти (політична, економічна, соціальна сфера); - зовнішньополітична ситуація; - суспільні настрої, тенденції тощо. На основні даних семантичного диференціалу було побудовано профілі для кожної країни та проаналізовано образи цих країн, що склалися в геополітичній свідомості студентської молоді. Позитивними піками Україна характеризується в таких парах як «дружня»-«ворожа», «красива-гидка», «простора»-«тісна». Негативна сторона образу України в очах респондентів проявляється в таких піках як «безсильна-впливова», «бідна-заможна», «кризова-стабільна». Можна зробити висновок, що респонденти люблять Україну як географічний регіон та за «теплу українську душу», водночас як незадовільні власною слабкістю, бідністю, кризовістю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Левицька К. Ю. Психосемантичні особливості геополітичної свідомості студентської молоді : дипломна робота : 053 Психологія / Левицька Ксенія Юріївна. - Київ, 2021. – 111 с.