Механізми розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні

Дата
2022
Автори
Дзега Володимир Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне науково-прикладне завдання, шо полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні механізмів публічного управління з розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та розробці практичних рекомендацій з їх використання у процесі реформування системи місцевого самоврядування України. Розроблено й обґрунтовано базові та сучасні механізми публічного управління з розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (нормативно-правовий, організаційно- функціональний, мотиваційно-ціннісний, інформаційно-комунікаційний й інструментально-технологічний), що ґрунтуються на системному, організаційно-компетентнісному, акмеологічному, аксіологічному, діалогічному наукових підходах і принципах субсидіарності, соціально-психологічного впливу, відкритості, справедливості, відповідальності, інформаційності та сприяють: підвищенню показників успіху реалізації реформи місцевого самоврядування. Розроблено методику визначення рівнів розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (недостатній, достатній, високий) шляхом запровадження кількісно-якісних критеріїв оцінювання , до яких віднесено: наявність вищої освіти зі сфери публічного управління та адміністрування; налагодження системної роботи громадських рад за різними напрямами діяльності; запровадження електронного робочого місця; створення інформаційної платформи для зворотного зв’язку з населенням територіальної громади; сформованість толерантної поведінки у громаді; забезпечення емоційної стійкості у стресових ситуаціях; прагнення до співпраці та пошуку компромісних рішень; набуття навичок і досвіду збору й аналізу інформації шляхом використання комп’ютерної техніки; володіння технологіями мотивації до лідерства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Дзега В. Д. Механізми розвитку організаційної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні : дис. ...д-ра філос. наук : 281 -публічне управління та адміністрування / Дзега Володимир Дмитрович. - Київ, 2022. – 262 с.
Зібрання