Взаємозв’язок емоційного інтелекту та психологічного благополуччя

Дата
2022
Автори
Бурдейна Анна Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі вивчено підходи, щодо проблеми зв'язку емоційного інтелекту з психологічним благополуччям особистості. Досліджуючи емоційний інтелект респондентів, отримано дані, що свідчать про те, що для більшості характерний середній рівень емоційного інтелекту(74,6%). Досліджувані достатньо розуміють настрій інших людей, їхні емоції. Так само усвідомлення своїх емоцій дозволяє їм довільно керувати своєю поведінкою. При виявленні рівня психологічного добробуту особистості з'ясувалося, що більшість осіб мають середній рівень (71,4%). Для респондентів характерно мати цілі та наміри на все життя, використовуючи можливості для досягнення поставленої мети. Легко вступають у контакти з іншими людьми, надалі зберігаючи довірчі відносини. Виразність показників психологічного благополуччя особи на середньому рівні. Виявлено наявність кореляційних зв'язків між показниками та рівнями емоційного інтелекту та психологічним благополуччям респондентів. Наявність кореляційних зв'язків дозволяє зробити висновок, що розвиток емоційного інтелекту сприятиме підвищенню рівня психологічного благополуччя. Таким чином, підтверджено гіпотезу дослідження про те, що існує зв'язок між емоційним інтелектом та психологічним благополуччям, а саме: чим вищий рівень емоційного інтелекту, тим вищий рівень та показники його психологічного благополуччя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Бурдейна А. В. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та психологічного благополуччя : дипломна робота : 053 Психологія / Бурдейна Анна Вікторівна. - Київ, 2022. – 55 с.