Психологічні особливості жінок хворих на рак молочної залози

Дата
2021
Автори
Бровко Анастасіїя Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі систематизовано наукові дані щодо стану раку молочної залози в структурі захворюваності на злоякісні новоутворення, розглянуто етіологію, патофізіологію, клінічні прояви та методи лікування захворювання. Виявлено психологічні особливості ставлення до хвороби жінок різного віку, хворих на рак молочної залози та оцінено патерни психологічних ознак. Досліджено різні аспекти особистості і актуальний психічний стан, що включають спектр таких структурних компонентів особистості, як: мотиваційна спрямованість, самооцінка, манера міжособистісної поведінки, статеворольовий статус, риси характеру. Вивчено адаптацію особистості в період дії стресу. Охарактеризовано ступінь адаптованості людини до умов проживання та загальний стан її здоров’я та дослідити якість життя онкохворих на РМЗ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Бровко А. Ю. Психологічні особливості жінок хворих на рак молочної залози : дипломна робота : 053 Психологія / Бровко Анастасія Юріївна. - Київ, 2021. – 73 с.