Формування здоров'язберігаючих компетентностей у випускників ЗВО засобами фізичного виховання та спорту

Дата
2022
Автори
Дащенко Юрій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Було проведено аналіз стану розробленості проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів в освітньому процесі та в позааудиторній роботі з фізичного виховання у вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах і виявлено, що на сучасному етапі, як і раніше, не сформувалося єдиного визначення понять «компетентність» та «компетенція». У роботі зроблено висновок, що поняття "здоров'язберігаюча компетентність" пов'язане з готовністю особистості вести здоровий спосіб життя як у фізичній, соціальній, психічній, так і в духовній сферах. Мета здоров'язберігаючої компетентності – сформувати необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити використовувати їх у повсякденному житті. Структура сформованості здоров’язбережувальної компетентності в освітньому процесі з фізичного виховання базується на аксіологічному, гносеологічному, праксеологічному компонентах. Розвиток аксіологічного компонента професійної компетентності визначає мотиваційний критерій, показниками якого виступають: спрямованість на досягнення у діяльності; відповідальне ставлення до результатів діяльності; інтерес до цілепокладання у професійній діяльності, побудові професійної перспективи. Виділено три рівні здоров’язбережувальної компетентності: високий, середній та низький.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Дащенко Ю. М. Формування здоров'язберігаючих компетентностей у випускників ЗВО засобами фізичного виховання та спорту : дипломна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Дащенко Юрій Миколайович. - Київ, 2022. – 72 с.