Вплив ментальності на реформування національних систем вищої освіти

Дата
2022
Автори
Лещенко Вікторія Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі розроблено та використано настільну дидактичну гру як інструмент формування професійних компетентностей майбутнього викладача; виокремлено реальні переваги та недоліки використання даного засобу комунікації із студентом, проведено детальний розгляд основних понять, що стосуються проблематики дослідження – ігрові технології та їх класифікація, зокрема освітні настільні ігри, їх специфіка та умови впровадження, компетентнісний підхід у освітньому процесі вищої школи, загальні та спеціальні професійні компетентності майбутнього викладача ЗВО, обґрунтовано потребу у гейміфікації освітнього процесу, визначено необхідні для цього засоби. Під час виконання магістерської роботи було зроблено ряд важливих висновків, зокрема такі : у міжнародній, зокрема вітчизняній, науковій літературі відсутнє єдине розуміння суті поняття «ментальність», що, пов’язано, першочергово, з особливостями становлення кожної окремої країни як держави; по-друге, з тим, що деякі науковці розглядають ментальність у контексті різних категорій, наприклад, як філософську, історичну, психологічну тощо; більшість науковців розглядають ментальність у контексті «…набору способів і змістів мислення та сприймання, які типові для відповідного колективу у відповідний період», розширюючи це поняття відповідно до обраних ними напрямів дослідження; національна ментальність передбачає синергетичне поєднання набору вроджених характеристик, які набуває мозок людини внаслідок його генетичного зв’язку з іншими поколіннями, та зовнішніх факторів, які сприяють зміцненню і розвитку вроджених рис певного етносу. У роботі було охарактеризовано історію формування української ментальності шляхом аналізу геополітичного, історичного становлення України. Зокрема схарактеризовано як розташування території України в центрі Європи на перетині шляхів, що сполучають Схід і Захід, вплинуло на ментальність українського народу. Наступним кроком магістерського дослідження стало визначення ключових напрямків реформування системи вищої освіти в Україні. Зокрема було охарактеризовано такі напрямки як трансформація структури ступенів, запровадження процесу мобільності, уніфікація дипломів, зокрема додатків до них, зміна системи організації навчання (на кредитно-модульну), розробка механізмів забезпечення якості вищої освіти, ініціація заходів із підвищення рівня працевлаштування студентів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Лещенко В. О. Вплив ментальності на реформування національних систем вищої освіти : кваліфікаційна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Лещенко Вікторія Олексіївна. - Київ, 2022. – 60 с.