Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз)

Дата
2016
Автори
Нестор Віталій Романович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному порівняльно -правовому дослідженню місця і ролі конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці. Розкрито загальну характеристику й проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці, на основі чого запропоновано власні удосконалені визначення понять «правосуддя» та «конституційне правосуддя». Досліджено генезис розвитку конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці, в результаті чого встановлено основні етапи його становлення і розвитку. Розглянуто у порівняльному аспекті повноваження, організаційно-правові форми діяльності та проблемні питання актів конституційних судів в Україні та Литовській Республіці. Досліджено сучасні проблеми конституційного правосуддя в Україні, а також перспективи та напрями їх вирішення. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання організації та діяльності Конституційного Суду України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Нестор В. Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право / Нестор Віталій Романович. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання