Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками

Дата
2017
Автори
Сідей Марія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджуються задачі інтерполяції, екстраполяції та фільтрації лінійних функціоналів від невідомих значень стаціонарних послідовностей та процесів за спостереженнями з пропусками у випадках спектральної визначеності та спектральної невизначеності. Знайдено спектральні характеристики та значення середньоквадратичних похибок оцінок невідомих значень функціоналів від стаціонарних послідовностей та процесів з пропусками у тому випадку, коли спектральна структура таких процесів та послідовностей відома. У тому випадку, коли задано лише допустимі множини спектральних щільностей, знайдено формули та співвідношення, що визначають найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксні (робастні) спектральні характеристики оптимальних оцінок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 112 Статистика
Бібліографічний опис
Сідей М. І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ...канд. фіз..- мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Сідей Марія Іванівна. - Київ, 2017. – 26 с.
Зібрання