Регресійний аналіз сумішей зі змінними концентраціями

Дата
2022
Автори
Мірошниченко Віталій Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розглядаються багатовимірні дані, що описуються моделлю суміші зі змінними концентраціями, причому розподіл кожного компонента суміші відповідає певній моделі регресії (або лінійній або нелінійній). У дисертаційній роботі доведено консистентність і асимптотичну нормальність оцінок параметрів регресії у нелінійних моделях регресійної суміші; доведено консистентність оцінки дисперсії залишків у моделі нелінійної регресійної суміші; для оцінок параметрів нелінійної регресії отримано оцінку коваріаційної матриці методом складаного ножа і доведено її консистентність; побудовано оцінки квантилів розподілу похибок регресії і доведена їх консистентність; розроблено обчислювальні процедури знаходження оцінок коваріаційних матриць, їхня ефективність досліджена за допомогою імітаційного моделювання; на основі отриманих оцінок побудовано довірчі еліпсоїди для параметрів регресії у лінійних і нелінійних моделях регресійних сумішей; на соціологічних даних продемонстровано можливості прикладного застосування розробленого методу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 112 Статистика
Бібліографічний опис
Мірошниченко В. О. Регресійний аналіз сумішей зі змінними концентраціями: дис. ...д-ра філос. наук : 112 – статистика / Мірошниченко, Віталій Олегович. - Київ, 2022. – 140 с.
Зібрання