Правове регулювання трудових відносин в аграрному секторі України

Дата
2022
Автори
Козаченко Сергій Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розглянуто питання специфіки сільського господарства, яка є основним об’єктивним фактором, що визначає зацікавленість держави в окремому регулюванні умов ведення сільського господарства, що відображено в численних правових нормах. Закони та нормативні акти, які спрямовані на підтримку працівників сільського господарства, забезпечують регулювання та охорону праці i здоров’я працівників, а також дотримання техніки безпеки та промислової гігієни в процесі сільськогосподарського виробництва. Окреслено основні напрями розвитку правового регулювання праці сільських працівників, а саме: розробка законодавства про державну підтримку сільського господарства; правове регулювання сталого сільського розвитку та екологізації сільського господарства; посилення i законодавче закріплення спеціальних вимог до якості та безпеки праці працівників сільського господарства; подальший розвиток законодавства про матеріально-фінансове забезпечення працівників села; удосконалення законодавчого регулювання правового статусу фермера на основі загальновизнаних норм міжнародного права. Запропоновано шляхи вдосконалення регулювання трудових відносин у сільському господарстві шляхом розробки та затвердження типових уніфікованих статутів окремих видів сільськогосподарських підприємств.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Козаченко С.В. Правове регулювання трудових відносин в аграрному секторі України : дис. ... д-ра філос. наук : 081 – право / Козаченко Сергій Віталійович. - Київ, 2022. – 271 с.
Зібрання