Іноземне інвестування реіндустріалізації економіки України

Дата
2022
Автори
Куліш Вікторія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретичних засад дослідження процесу іноземного інвестування реіндустріалізації, визначенню основних чинників процесу реіндустріалізації національної економіки та взаємозв’язку іноземного інвестування і реіндустріалізації економіки України, а також розробці практичних рекомендацій щодо іноземного інвестування реіндустріалізації економіки України. На основі систематизації та критичного аналізу підходів до розуміння сутності поняття «реіндустріалізація», удосконалено визначення сутності даної категорії і визначено, що реіндустріалізацією є глобальний процес в економіці, який полягає у розвитку промислових галузей економіки на новій інноваційно- технологічній базі, модернізація активів і розширення їх експортних можливостей, що призводить до подолання структурних деформацій в національній економіці та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. На основі аналізу теоретичних аспектів індустріального розвитку суспільства, а також визначенні максимального розвитку індустріалізації і вихідної точки деіндустріалізації та виокремленні основних спільних та відмінних рис деіндустріалізації країн світу з різним рівнем розвитку, визначено основні причини та особливості деіндустріалізації країн світу з різним рівнем розвитку економіки. На основі визначення основних причин реіндустріалізації як структурної трансформації сучасної економіки, а також систематизації світового досвіду та основних програмних складових реалізації концепції реіндустріалізації, систематизовано досвід реіндустріального оновлення країн світу з різним рівнем розвитку економіки. Визначено, що сучасні моделі промислових політик розвинутих країн зорієнтовані на горизонтальний (функціональний) принцип управління. Проведено дослідження соціально-економічних передумов реіндустріалізації економіки України. На основі проведеного анкетного опитування серед представників підприємств та науково-педагогічних працівників України, виявлено основні проблеми та перспективи розвитку промислового сектору України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Куліш В. А. Іноземне інвестування реіндустріалізації економіки України : дис. ...д-ра філос. наук : 051 - економіка / Куліш Вікторія Анатоліївна. - Київ, 2022. – 331 с.
Зібрання