Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов'ї

Дата
2017
Автори
Маляренко Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботіі обґрунтовано концептуальні підвалини та розроблено методику математично-геоінформаційного моделювання регіональної екологічної мережі для структурно багатоманітних та істотно антропізованих регіонів (регіонально-специфічної екомережі). Запропоновано формалізовані способи структурування регіону моделювання екомережі з його вихідним поділом на (квазі)природну, природно-антропогенну й антропогенну структури та їхнім подальшим диференціюванням на субструктури й модельним задаванням динаміки цих субструктур. Розроблено алгоритм моделювання регіонально-специфічної екомережі, який містить низку критеріально обумовлених операцій, реалізацію яких спрямовано на поетапне створення, узгодження й трансформацію визначених модельних структур регіону моделювання екомережі з одночасним створенням й інформаційним насиченням відповідних зазначеним структурам блоків електронної бази даних (ЕБД) “Екомережа регіону”. Удосконалено класифікації регіональних екомережних ядер і коридорів, розроблено класифікацію буферних зон цих елементів екомережі, запропоновано модифіковану класифікаційну схему критеріїв ідентифікації та рівня стійкості, надійності і ефективності функціонування екомережі, що моделюється, а також систематизовано та визначено набір показників, прийнятних для параметризації вищезазначених критеріїв в умовах значної антропізації досліджуваного регіону. Сформульовано основні принципи та особливості геоінформаційного моделювання регіонально-специфічної екомережі та визначено вихідний набір джерел формування електронної бази даних, застосовних для такого моделювання. Здійснено реалізацію розробленої методики на прикладі регіону Північного Приазов’я
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Маляренко О. С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов'ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів / Маляренко Олександр Сергійович. - Київ, 2017. – 24 с.
Зібрання