Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів

Дата
2017
Автори
Козачук Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена теоретичному та практичному аналізу правовідносин, які складаються у сфері взаємодії приватних стандартів та патентів, що включені до стандартів. У роботі особливу увагу приділено дослідженню зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів, у працях іноземних дослідників, судовій практиці ЄС, США, Китаю та Індії, а також міжнародних угодах СОТ: угодах ТРІПС та ТБТ. Запропоновано визначення зловживань правами на патенти, які необхідні для стандартів та класифікацію відповідних зловживань. Обгрунтовано, що застосування норм антимонопольного права є найбільш ефективним механізмом протидії відповідним зловживанням, однак його можуть доповнювати інші приватноправові механізми, зокрема, право інтелектуальної власності. Результати дослідження знайшли своє відображення у пропозиціях щодо реформування законодавства України для створення можливостей протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів, із врахуванням світового досвіду.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Козачук Н. О. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Козачук Наталія Олександрівна. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання