Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід

Дата
2017
Автори
Стецюк Христина Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному порівняльно-правовому дослідженню феномену офіційної назви держави. Офіційна назва сучасної української держави має широке поле свого застосування. Офіційну назву держави використовують на грошових знаках, знаках поштової оплати, печатках та бланках органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, офіційних виданнях органів державної влади, паспортах громадян України, свідоцтвах про народження та інших документах, що посвідчують особу, документах про освіту, про вчені звання та наукові ступені, на нотаріальних документах, на будинках, в яких розміщені органи державної влади та місцевого самоврядування, на прикордонних стовпах та митних переходах і т.д. Аналіз правового регулювання порядку використання офіційної назви сучасної Української держави свідчить про наявність в окремих сегментах такого регулювання відповідних положень фактично на всіх трьох т.з. базових рівнях - конституційному, рівні законів та рівні підзаконних нормативно-правових актів. Однак, в загальному плані, правове регулювання порядку використання офіційної назви сучасної Української держави потребує комплексного та системного вирішення. Офіційна назва сучасної української держави потребує свого удосконалення як на рівні конституційного регулювання порядку її використання, так і на законодавчому рівні, а також на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стецюк Х. П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право / Стецюк Христина Петрівна. - Київ, 2017. – 200 с.
Зібрання