Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991–2014 рр.

Дата
2022
Автори
Ількович Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У досліджені висвітлюється діяльність польських національно- культурних об’єднань у контексті відродження та розвитку їхнього культурного та духовного життя. У роботі особлива увага приділена культурно-освітньому та правовому аспектам функціонування Полонії України, дослідженню її організаційних засад на теренах України. У роботі проаналізовано основні українські та міжнародні законодавчі акти, які регламентують питання національних меншин та громадських організацій, зокрема «Загальної декларації прав людини»; Декларації Генеральної Асамблеї ООН, у якій містяться положення щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, мовних і релігійних меншин. Україна формує своє законодавство відповідно до Міжнародного пакту про громадянські політичні права та Факультативного протоколу до нього. У законодавстві приділена увага до положення розділу Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі з прав людини, рішенням та рекомендаціям із прав національних меншин на освіту прийнятих у Гаазі. У дослідженні проаналізовано умови історичного становлення, розвитку польських громадських організацій та їхню основну правову базу для діяльності в Україні польської меншини. Зазначена чисельність і демографічні зміни польської національної меншини та вплив цих факторів на розвиток їхньої культурної діяльності. Розкрито концептуальні засади особливостей створення та функціонування польських культурних громадських організацій та етнографічних товариств Полонії. Як результат, це дає змогу зрозуміти етапи становлення польських об’єднань, прослідкувати територію їхнього поширення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ількович В. М. Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991–2014 рр. : дис. … д-р філос. : 032 – історія та археологія / Ількович Вікторія Миколаївна. - Київ, 2022. - 275 с.
Зібрання