Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст.

Дата
2016
Автори
Цолін Дмитро Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз поетичного синтаксису, здійснений на матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою, дає можливість зробити ряд важливих висновків, що стосуються як особливостей функціонування синтаксису в поетичному дискурсі в цілому, так і в окремо взятих поетичних традиціях. Досліджено два типи віршування, що мають різний ступінь залежності від синтаксичних моделей: парафрази біблійної поезії, що імітують синтаксично-орієнтовану модель версифікації (в основі – два паралельні за синтаксичною структурою речення-рядки), та літургійні піюти, структура вірша яких не прив’язана до певних синтаксичних структур. Дослідження стосується трьох актуальних аспектів філології – поетичного дискурсу, синтаксису середньоарамейської мови та техніки перекладу сакральної поезії. При цьому основною методологічною засадою є аналіз синтаксису в контексті поетичного дискурсу. Що ж стосується «нестандартних» конструкцій на рівні морфосинтаксису, їх присутність може бути пов’язана як зі структурою вірша, так і з впливом просторічних та діалектних форм. Вживання особливих форм генітивних словосполучень, варіативність у використанні прийменників, взаємозаміна порід дієслів, особливі різновиди прийменника прямого додатка та інші особливості далеко не завжди пов’язані з впливом ритму, акровірша чи рими. Вони мають бути проаналізовані в контексті їх вживання, зіставлені з можливими аналогіями в інших арамейських текстах цього періоду, і представлені як додатковий матеріал до граматик і словників арамейської мови. Ще одним важливим аспектом є зіставлення синтаксису трьох різних типів поезії в тарґумах – парафразів біблійної поезії, докласичних піютів та піютів класичних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Цолін Д. В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст. : дис. ...канд. філол. наук : 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Цолін Дмитро Васильович. - Київ, 2016. – 531 с.
Зібрання