Проекції скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика

Дата
2016
Автори
Мірощниченко Лілія Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню феномену літературного скептицизму в сучасному британському романі, його проекціям у творчості Д. Лессінґ, В. Ґолдінґа, Д. Лоджа, М. Бредбері, Ґ. Свіфта, Дж. Барнса. Уперше в літературознавстві представлено концепцію сучасного літературного скептицизму з урахуванням розлогого контексту його ґенези та традиції в англійській літературі, що бере початок від доби Відродження. Висвітлено складну природу літературного скептицизму в його проявах та витоках. Здійснено спробу типологізації проекцій, запропоновано таксономію літературного скептицизму, яка передбачає поділ на чотири типи (епістемологічний, релігійний, феміністичний та моральний) і враховує модальність – від поміркованої до радикальної. Окреслено характерну поетику. Автор дослідження поглиблює розуміння реляцій між постмодернізмом та скептицизмом, уточнює «літературний ландшафт» Великої Британії порубіжжя ХХ–ХХІ ст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мірошниченко Л. Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 – література зарубіжних країн / Мірошниченко Лілія Ярославівна. - Київ, 2016. – 44 с.
Зібрання