Методи та прикладні програмні засоби розв’язання нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці

Дата
2016
Автори
Мосенцова Людмила Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розвитку методів, створенню алгоритмічних основ та побудові прикладних програмних засобів розв’язання задач інтерпретації результатів спостережень, які описуються нелінійними інтегральними рівняннями І роду. В роботі отримано ряд наукових результатів, серед яких особливо треба виділити запропонований метод модельних експериментів, який дозволяє знаходити параметр регуляризації при розв’язанні нелінійних інтегральних рівнянь І роду регуляризуючими методами. Також в роботі отримав розвиток метод регуляризації Лаврент’єва–Васіна для розв’язанні нелінійних інтегральних рівнянь типу Фредгольма І роду і удосконалено метод простих ітерацій для розв’язанні нелінійних інтегральних рівнянь типу Фредгольма ІІ роду. До наукових результатів також належать розроблені алгоритми розв’язання інтегральних рівнянь типу Фредгольма і Вольтерра І роду на базі існуючих та запропонованих методів та створення на їх основі програм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мосенцова Л. В. Методи та прикладні програмні засоби розв’язання нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Мосенцова Людмила Вікторівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання