Ефективність інвестицій в людський капітал підприємства

Дата
2022
Автори
Батріна Марія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена актуальній темі аналізу та оцінювання ефективності інвестицій в людський капітал на сучасних українських підприємствах. На основі узагальнення теоретико-методологічних підходів показана роль інвестицій в людський капітал, важливість оцінювання їх ефективності та надана характеристика видів інвестицій в людський капітал та різноманітних методик оцінювання їх ефективності. Дослідження людського капіталу ТОВ «ІОС» та його інвестицій в людський капітал дозволило встановити падіння ефективності від здійснених вкладень в 2021 році та необхідність впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій в людський капітал. На основі аналізу здійснених вкладень в людський капітал ТОВ «ІОС» за період з 2019 по 2021 роки розроблені рекомендації з покращення їх ефективності для підприємства із застосуванням актуальних інструментів HR-аналітики, врахуванням сучасних трендів на ринку праці та нагальних потреб компанії. Показано, що ефективні інвестиції в людський капітал сприяють підвищенню продуктивності праці та зростанню доходів підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Батріна М. Ю. Ефективність інвестицій в людський капітал підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Мірошниченко Ольга Юріївна. - Київ, 2022. - 83 с.