Особливості Са2+-залежного синтезу оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’язу матки

Дата
2021
Автори
Гурська Віра Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено залежність синтезу NO від К+-проникності та активності систем Сa2+-обміну у мітохондріях гладеньком’язових клітин матки щурів. Встановлено, що активність mtNOS суттєво залежить від концентрації екзогенного К+ та пригнічується в присутності інгібіторів К+-каналів, а також блокаторів Са2+-уніпортера та Н+-Са2+-обмінника. На основі структурних даних протеїну LETM1 побудовано модель Н+-Са2+-обмінника та проведено симуляцію молекулярної динаміки білка в мембрані. The dependence of NO synthesis on K+-permeability and activity of Ca2+-exchange systems in uterine smooth muscle mitochondria was investigated. It was found that the activity of mtNOS significantly depends on the concentration of exogenous potassium and is inhibited in the presence of inhibitors of K+-channels, as well as blockers of Ca2+-uniporter and H+-Ca2+-exchanger. Based on the structural data of the LETM1 protein, a model of the H+-Ca2+-exchanger was constructed and the molecular dynamics of the protein in the membrane was simulated.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Гурська В. Т. Особливості Са2+-залежного синтезу оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’язу матки : кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Гурська Віра Тарасівна. - Київ, 2021. - 74 с.