Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті – початок 1990-х рр.).

Дата
2016
Автори
Золотарьова Яна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні висвітлено правозахисну складову політики США щодо СРСР в 1970-ті – на почату 1990-х рр. Проаналізовано та структуровано історіографію та джерельну базу проблеми, здійснено аналіз витоків політики прав людини, еволюцію методів її реалізації та місця у зовнішньополітичній стратегії США. Права людини у політиці США щодо СРСР досліджено як невід’ємну частину глобальної зовнішньополітичної доктрини Вашингтона. З’ясовано, що основою для формування правозахисної складової зовнішньополітичної стратегії Білого дому в 1970-ті рр. була тривала традиція існування чинника прав людини у внутрішньополітичному процесі США. Проведено порівняння підходів адміністрацій Дж. Картера, Р. Рейгана та Дж. Г. В. Буша й обраних ними пріоритетних методів реалізації політики прав людини. Розкрито роль США у Гельсінському процесі, зокрема у дискусії стосовно гуманітарних положень Заключного акта.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Золотарьова Я. І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті – початок 1990-х рр.) : автореф. дис. ...канд. іст : 07.00.02 – всесвітня історія / Золотарьова Яна Ігорівна. - Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання