Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України

Дата
2016
Автори
Красільник Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячене вдосконаленню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій стосовно напрямів розвитку, підвищення ефективності та модернізації фінансування державних вищих навчальних закладів в Україні. Розглянуто джерела державного та недержавного фінансування ВНЗ в Україні. Встановлено, що державні вищі навчальні заклади гостро відчувають нестачу фінансових ресурсів. Плата за навчання в державних ВНЗ розраховується відповідно до вимог бюджетного законодавства. Доведено, що вищі навчальні заклади повинні приділяти особливу увагу фінансовому плануванню, оптимізації джерел фінансування та витратам. Визначено необхідність реформувати моделі, методи і форми фінансування вищих навчальних закладів. Описані складові елементи інституціонального забезпечення державних вищих навчальних закладів, що впливають на формування і використання фінансових ресурсів закладів вищої освіти: інституціонально-правове, інституціонально-організаційне та інституціонально-кадрове. Узагальнено досвід зарубіжних країн і встановлено, що автономія ВНЗ впливає на їх розвиток. З’ясовано, що надання вищим навчальним закладам більшої незалежності дозволить їм ефективніше формувати і використовувати фінансові ресурси. Запропоновано практичні рекомендації щодо напрямів модернізації та розвитку фінансування державних вищих навчальних закладів України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Красільник О. В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Красільник Олександр Володимирович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання