Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України

Дата
2016
Автори
Осецька Діана Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню ключових властивостей фіскальних імперативів (примус, правила, закон). Розглянуто сучасний інструментарій оцінювання та забезпечення стійкості державних фінансів в умовах розбалансування фіскальної сфери. Висвітлено еволюцію теоретичних підходів до визначення поняття «стійкість державних фінансів» та показано роль цільових індикаторів стійкості, а також їх граничних значень, яких слід дотримувати при управлінні фінансовими операціями державного сектору економіки. Окреслено основні характеристики процесу фіскальної консолідації з метою обмеження ризиків розвитку фіскальної сфери. Особливу увагу приділено питанням фіскального коригування бюджетного дефіциту й державного боргу. Висвітлено практику створення незалежних фіскальних інститутів та застосування нових фіскальних правил для усунення фіскальних розривів. Доведено, що фіскальна консолідація виступає антикризовою стратегією розширення фіскального простору шляхом використання нових інституційних механізмів та фінансових інструментів. Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України, обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та інституційними складованими стійкості державних фінансів. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення фіскальної політики України шляхом досягнення такої фіскальної позиції, яка, з одного боку, обмежує макроекономічні диспропорції, а з іншого – не пригнічує фіскальні імперативи стійкості державних фінансів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Осецька Д. В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Осецька Діана Валеріївна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання