Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь

Дата
2018
Автори
Козлова Надія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи досліджено крайову задачу для лінійного інтегрального рівняння типу Фредгольма з керуванням. Розглядається випадок, коли породжуюча крайова задача без керування є розв’язною не при всіх неоднорідностях. Встановлено умови, при яких вводячи керування в праву частину породжуючої задачі, отримана крайова задача стає розв’язною. Досліджено нетерову крайову задачу для системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу та нетерову крайову задачу для слабконелінійного інтегрального рівняння типу Гамерштейна. Встановлено необхідні та достатні умови існування розв’язків таких задач. Побудовано рівняння для породжуючих констант та встановлено зв’язок між необхідними та достатніми умовами. Запропоновано ітераційні схеми побудови їх наближених розв’язків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Козлова Н. О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь : дис. ...канд. фіз..-мат. наук : 01.01.02 — диференціальні рівняння / Козлова Надія Олександрівна. - Київ, 2018. – 170 с.
Зібрання