Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука – бізнес – держава

Дата
2018
Автори
Осауленко Ігор Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі за підсумками проведеного дослідження вирішено актуальну науково-технічну проблему розроблення методології проектно-орієнтованого управління регіональним розвитком. Проведений аналіз існуючих методологій засвідчив фрагментарність представлення в них підходів до реалізації проектно-орієнтованого управління на регіональному рівні, недостатню опрацьованість відповідних моделей та методів. Розроблена методологія проектно-орієнтованого управління розподіленими регіональними структурами передбачає використання положень існуючих методологій та концепцій в частині регламентації процесів управління проектами, ідентифікації стейкхолдерів, готовності проектних менеджерів до роботи в розподіленому оточенні, специфіки поєднання тимчасових і постійних структур в проектно-орієнтованій організації, оцінювання відповідності стратегічним цілям і соціальної значущості проектів, економічного обґрунтування і забезпечення цінності проекту та їхнє поєднання зі специфічними моделями, методами та механізмами управління проектами регіонального розвитку, синтезу розподілених проектних структур, узгодження позицій та координації в трикутнику основних рушійних сил регіонального розвитку, оптимізації регіонального портфеля та складу проектних команд, інформаційної підтримки прийняття рішень в розподілених проектно-орієнтованих структурах. Визначено поняття «проектно-орієнтоване управління регіональними структурами» та «методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами». Визначено основні групи критеріїв успішності проектно-орієнтованих регіональних структур: показники соціально-економічного розвитку регіону, показники активності і креативності, фінансові результати, задоволеність учасників проектно-орієнтованого об’єднання та наявність консенсусу між ними. На основі систематизації вказаних чинників запропоновано створити систему моніторингу діяльності регіональної проектно-орієнтованої структури. Розроблено методику впровадження проектно-орієнтованого управління регіональними структурами. У рамках впровадження методології розглянуто умови трансформації робочої групи з вироблення стратегії регіонального розвитку в достатньо стабільну регіональну проектно-орієнтовану структуру.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Осауленко І. А. Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука – бізнес – держава : дис. ...д-ра тех. наук : 05.13.22 управління проектами та програмами / Осауленко Ігор Анатолійович. - Київ, 2018. – 359 с.
Зібрання