Трансформація постмодерної поетики української драми межі ХХ-ХХІ століть

Дата
2016
Автори
Скибицька Юлія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі порушується проблема кристалізації цілком нового стильового напряму в сучасній українській драматургії. Відхід від постмодернізму, як видається, спричинений особливими історико-суспільними умовами, які склалися від часів проголошення Української незалежності й акцентували увагу на проблемах державо- і націотворення. Вагомість потреби соціального заанґажування драми, яка своєю природою дуже чутлива до актуальних суспільних проблем, у багатьох випадках викликала своєрідне згортання «ігрової поетики» постмодернізму. У дисертації проаналізовано художній світ новітньої української драматургії та з’ясовано, які принципи його формування визначені постмодерністською естетикою, а які демонструють відхід від неї. Виявлено зміни, які відбулися в поетиці української драми межі ХХ–ХХІ століть, і доведено, що вони засвідчують формування якісно нового стильового напряму в українській літературі. Означено специфіку української версії постмодернізму та доведено, що вона інкорпорує деякі модерністські ідеї. Для вивчення поетики сучасних українських драм застосовується порівняльно-історичний метод, а для виокремлення смислової парадигми текстів п’єс — інтерпретативний. Дослідження літературного процесу загалом забезпечили індуктивний аналіз і абстрагування. Оскільки драма за своєю природою орієнтована на публічне виголошення, то для аналізу її поетики непроминальною є також теорія соціокритики. Засадничими принципами дослідження проголошено принцип об’єктивності, принцип розвитку та принцип сходження від одиничного до загального через особливе. У ході роботи використані такі ключові поняття: «трансформація», «зміна», «поетика», «постмодерна поетика», «драма», «драматургія».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Скибицька Ю. В. Трансформація постмодерної поетики української драми межі ХХ-ХХІ століть : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Скибицька Юлія Віталіївна. - Київ, 2016. – 199 с.
Зібрання