Європейський вимір зовнішньої політики Франції

Дата
2016
Автори
Авраменко Валерія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено цілісному політичному дослідженню концептуальних і прикладних аспектів євроінтеграційної стратегії Франції як ключової детермінанти сучасної зовнішньої політики держави. Робота ґрунтується на узагальненні концептуальних та методологічних підходів до європейської політики Французької Республіки у постбіполярну добу; аналізі еволюції політики Франції щодо розвитку процесів європейської інтеграції від Ф. Міттерана до Ф. Олланда; з’ясуванні детермінантів сучасної євроінтеграційної політики Франції; виявленні та обґрунтуванні політичної позиції Франції щодо безпекової стратегії ЄС. У роботі здійснено порівняльний аналіз суспільно-політичних чинників євроінтеграційних процесів за президентства Н. Саркозі і Ф. Олланда, розглянуто сутнісні характеристики безпекових стратегій ЄС в оцінках французької спільноти. З’ясовано, що сучасна політика Франції залежить від подальшого перебігу європейських політичних процесів, зміни структури безпеки в Європі, ефективності співпраці європейських та національних інституцій. Встановлено, що європейський вектор зовнішньої політики Французької Республіки як ключова детермінанта міжнародної діяльності держави зумовлює нове бачення ролі Франції в сучасній архітектурі європейського континенту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Авраменко В. В. Європейський вимір зовнішньої політики Франції : автореф. дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Авраменко Валерія Вікторівна. - Київ, 2016. – 25 с.
Зібрання