Здійснення права власності подружжя

Дата
2016
Автори
Бажанова Вікторія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі сформульовано доктринальне визначення поняття здійснення права власності подружжя, з’ясовано його юридичну природу та зміст, досліджено законний та договірний режими здійснення права власності подружжя. На підставі аналізу законодавства та практики його застосування розкрито особливості здійснення права власності подружжя на рухомі та нерухомі речі, корпоративних прав подружжя та прав, пов’язаних з ними, щодо майна окремих суб’єктів підприємницької діяльності, а також специфіку здійснення майнових прав інтелектуальної власності подружжя. Досліджено договори про визначення правового режиму майна подружжя. Сформульовано низку теоретичних положень та висновків, що розвивають та вдосконалюють теорію здійснення права власності подружжя, а також обґрунтовано та сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового механізму регулювання здійснення законного та договірних режимів права власності подружжя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бажанова В. О. Здійснення права власності подружжя : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бажанова Вікторія Олегівна. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання