Автоматична характеризація сперматозоїдів людини за морфологією та хромосомними абераціями з використанням методу раманівської спектроскопії

Дата
2021
Автори
Куріленко Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описано метод відбору сперматозоїдів людини за наявністю важливих функціональних частин (акросома, ядро, мітохондрія) визначених спектрально, методом спектроскопії комбінаційного розсіяння (раманівська спектроскопія). Описані основні методи автоматичної обробки даних та методи перевірки отриманих результатів. Надано розшифровку наявних спектральних ліній для відсканованих зразків та визначено просторові відмінності, що відповідають біохімічному складу вказаних вище частин. Побудовано та пояснено порівняльні зображення для декількох сперматозоїдів та діаграми розділення за хромосомним складом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Куріленко М. Автоматична характеризація сперматозоїдів людини за морфологією та хромосомними абераціями з використанням методу раманівської спектроскопії : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 104 Фізика / Марія Куріленко. - Київ, 2021. - 38 с.