Селективний інгібітор кальцієвої помпи плазматичної мембрани калікс[4]арен С-956 модифікує скоротливу відповідь гладенького м’язу матки

Дата
2021
Автори
Гольден Олександра Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено вплив макроциклічної сполуки калікс[4]арену С-956 на гомеостаз іонів Са у міоцитах матки та скоротливу активність мультиклітинних м’язових препаратів міометрія. Встановлено, що калікс[4]арен С-956 селективно та з високим афінітетом інгібує активність Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани, індукує підвищення внутрішньоклітинної концентрації Са2+ та спричинює активацію спонтанної скорочувальної активності гладеньком’язових препаратів. Виявлено, що ефекти калікс[4]арену С-956 на спонтанну скорочувальну активність міометрія є суттєво більш вираженими в умовах блокування синтезу NO, що може бути пояснено структурно-функціональною взаємодією ензимів NO- синтази і Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Гольден О. В. Селективний інгібітор кальцієвої помпи плазматичної мембрани калікс[4]арен С-956 модифікує скоротливу відповідь гладенького м’язу матки : дипломна робота бакалавра : 091 Біологія / Гольден Олександра Віталіївна. - Київ, 2021. - 61 с.