Тіакалікс[4]арен амінофосфонові кислоти

Дата
2022
Автори
Лебідь Дмитро Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Тіакаліксарени є перспективною макроциклічною платформою для створення біологічно активних речовин з перспективами їх використання в медичній хімії. Модифіковані тіакаліксарени часто виявляють кращі властивості аніж їх аналоги на основі класичних каліксаренів. Амінофосфонові кислоти є біоактивними речовинами, що за рахунок своєї біоізостерості щодо амінокислот проявляють широкий спектр властивостей, які можуть знайти своє застосування в медицині. Створення амінофосфонових кислот на базі тіакаліксаренів є перспективним напрямком розвитку існуючих в цій області досліджень. Розроблено синтез диамінофосфонової кислоти тіакаліксарену. Вихідний пара-незаміщений тіакаліксарен формілювали до диформілтіакаліксарену, після чого отримали імін взаємодією з п-толуїдином. Амінофосфонат отримували приєднанням диетилфосфіту за реакцією Пудовіка, яке пройшло стереоселективно. Тіакаліксарен амінофосфонова кислота була отримана послідовною обробкою тіакаліксарен амінофосфонату триметилбромсиланом та метанолом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Лебідь Д. С. Тіакалікс[4]арен амінофосфонові кислоти : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Лебідь Дмитро Сергійович. - Київ, 2022. - 33 с.